Hi Klookeraar, wil je meer weten over onze nieuwe Topic Mailings? Check dan hier.

meer groen!

In deze mailing schenken wij aandacht aan het teruggeven aan de natuur. Woensdag 13 maart was het namelijk nationale boomfeestdag. Reden genoeg om het groen in Nederland eens te onderzoeken en waarom het zo belangrijk is om bomen te blijven planten.

Ook hebben we nog leuke tips om je eigen huis (groot of klein) te vergroenen en hoe jij kunt bijdragen aan een groener Nederland!


greenforrest.jpg

Het belang van groen

Bomen hebben een aantal belangrijke functies:

 • Het absorberen van gassen

 • Het vasthouden van stof

 • Het brengen verkoeling

 • Het tegengaan van hittestress

 • Het filteren van de lucht


Volwassen bomen filteren onze lucht en dragen op deze manier bij aan een gezonde leefomgeving. Dat is nodig ook, want door huishoudelijke verwarmingsuitstoot, de uitstoot van bedrijven plus het drukke verkeer in Nederland is de luchtkwaliteit slecht. Ga maar eens na dat een gemiddeld Nederlands gezin per jaar 8 ton CO2 uitstoot aan energie en vervoer en indirect nog eens 13,5 ton aan voeding, kleding en andere spullen!

Er bevindt zich daardoor veel fijnstof in de lucht. Bomen leggen fijnstof vast op hun bladeren en schors. Bij een volgende regenbui spoelt dit af naar de bodem en komt het niet in onze longen terecht. Ideaal.

Overdag ademen bomen stikstof in en zuurstof uit waardoor ze zorgen voor de omzetting van CO2 naar zuurstof. Hoe? De bladeren bezitten kleine bladmondjes waarmee CO2 wordt opgenomen vanuit de lucht. Wanneer de zon vervolgens op de bladeren schijnt, wordt in het blad CO2 en water omgezet in suikers en zuurstof. Deze suikers worden door de boom weer gebruikt om te groeien en het zuurstof verlaat het blad via de bladmondjes. ‘s Nachts is het proces omgedraaid. Geen zorgen, bomen zetten meer CO2 om in zuurstof dan dat ze zuurstof gebruiken in de nacht.

De temperatuur in een stedelijke omgeving is gemiddeld hoger dan in het omliggend landelijk gebied, dit heet het hitte-eilandeffect. De absorptie van zonlicht door de donkere materialen in de stad en de relatief lage windsnelheden zijn de belangrijkste oorzaken van dit hitte-eilandeffect. Bomen zorgen voor schaduw en onderscheppen als het ware het zonlicht voordat het als warmte opgeslagen wordt in de versteende omgeving.

Omdat bomen het zonlicht onderscheppen, zetten bomen deze energie om in waterdamp. Door deze hogere luchtvochtigheid ontstaan er wolken die de straling van de zon terug reflecteren in de atmosfeer. Dit reflecterende vermogen wordt het albedo-effect genoemd en is cruciaal bij het afkoelen van onze planeet.

Ook voor onze flora en fauna zijn bomen van levensbelang. Door bomen te planten, geven we vogels, vleermuizen en insecten nest- en schuilplaatsen. Zij zorgen er op hun beurt voor dat plaaginsecten worden bestreden.


8.jpg

Groen in Nederland

Ruim 10% van de totale landoppervlakte in Nederland is bos. Dit is gelijk aan 3.447 km2. Dat is dus gelijk aan de oppervlakte van de provincie Friesland. Per inwoner is er dus ongeveer 211 m2 bos beschikbaar.

De gemeente Apeldoorn heeft van alle gemeenten in Nederland het meeste groen, 166 km2. Echter heeft gemeente Rozendaal naar verhouding het meeste bos, 67% van het landoppervlak. Niet alleen heeft Rozendaal het meeste bos maar ook de grootste oppervlakte bos per inwoner, namelijk 12.417 km2! Op de tweede plaats komt gemeente Westerveld met 3.788 m2 per inwoner. Nieuwsgierig naar andere gemeentes? Klik dan hier!

Wanneer je in een niet zo bosrijke omgeving woont, maar bijvoorbeeld in de stad, dan zijn parken en plantsoenen verantwoordelijk voor het groen. In de gemeente Rijswijk en Rozenburg is het aandeel van parken en plantsoenen het grootst met maar liefst 17%. Verder hebben deze gemeenten ook redelijk veel groen met 10% aan parken en plantsoenen per gemeente:

 • Zoetermeer

 • Nieuwegein

 • Delf

 • Capelle aan den IJssel

Natuur, bos en landschap publiceerde in september 2017 een aantal cijfers van Wageningen Environmental Research (WER). Uit deze cijfers blijkt dat er ondanks de aanplant van nieuwe bossen, helaas toch nog een afname is van het areaal bos in Nederland.

Screen Shot 2019-03-11 at 10.09.43 PM.png

In totaal is er 5.400 ha minder bos in Nederland t.o.v. 2013 (WER). De vermindering heeft verschillende oorzaken, dit zijn de 3 belangrijkste:

 • Er zijn bossen verdwenen die onder een subsidieregeling uit 1986 vielen, deze bossen werden ‘tijdelijk’ aangeplant. Veel van deze ‘tijdelijke’ bossen zijn nu gekapt en in gebruik genomen als landbouwgrond.

 • Stedelijke uitbreiding en ontwikkeling van infrastructuur spelen een grote rol in de afname van het bosareaal.

 • Wegens internationale afspraken over Natura 2000 gebieden en provinciaal beleid wordt op een aantal plekken gewerkt aan natuurherstel en hiervoor wordt bos verwijderd. Dit heeft o.a. als doel de natte heide te herstellen en meer ruimte te geven aan zandverstuivingen.

Kopie-van-Ontwerp-zonder-titel.png

Groene initiatieven in Nederland

Er bestaan veel groene initiatieven in Nederland om zo de afname van het groen weer terug te dringen. Het gaat dan om initiatieven voor bossen maar ook groene initiatieven in steden.

Nationaal Bossenfonds is in 2012 opgericht toen de initiatiefnemers zagen dat de aanplant van nieuw bos in Nederland volledig inzakte. Omdat de Tweede Kamer het kabinetsbesluit steunde om de subsidie voor deze aanplant in te trekken. Het Nationaal Bossenfonds heeft tot doel om te zorgen dat onder de huidige omstandigheden het bos er gaat komen waar het nodig en mogelijk is. Daarom hebben Boomfeestdag, Staatsbosbeheer en Trees for All de krachten gebundeld en niet zonder succes. Ze hebben inmiddels al meer dan 20 hectare nieuw bos in Nederland weten te realiseren, dankzij de financiële bijdragen van veel bedrijven en particulieren!

Trees for all is een stichting en erkend goed doel met het CBF keurmerk. Zij investeren in de aanleg van nieuw bos en de bescherming van bestaand bos door middel van particuliere en bedrijven bijdragen, zo compenseren de particulieren en bedrijven hun uitstoot. Deze projecten leveren weer extra inkomsten op voor de lokale bevolking en dragen ook nog eens bij aan herstel van het milieu!

Zo heeft Trees for all al miljoenen bomen kunnen planten, niet alleen in Nederland maar wereldwijd! Zo hebben ze in Nederland bos aangeplant op verschillende locaties zoals Bentwoud, Venneperhout, Park21, de Wehlse Broeklanden en bij de Klinkenbregerplas. Maar ook hebben ze bos en regenwoud weten te herstellen in Filipijnen, Maleisië en Mali.

’Boom in je Buurt!' is een initiatief van ANK (Atlas Natuurlijk Kapitaal). Het project koppelt gegevens van de overheid (ANK) met lokale kennis. De mensen kennen namelijk hun eigen omgeving het beste en weten bijvoorbeeld waar een boom is gekapt of waar een braakliggend veldje nog een boom kan gebruiken. Deze plekken worden vervolgens aangemeld bij Nudge en de locaties worden geplaatst op de ANK kaart, en ook bij de gemeentes die meewerken aan dit project.

Boom in je Buurt telt op dit moment ongeveer 400 deelnemers! Deze deelnemers hebben allemaal een plek aangemeld die een (extra) boom kan gebruiken. Nudge heeft met de betrokken gemeenten overlegd en een deel van de aangemelde bomen zijn geplant tijdens de Boomfeestdagen!

De Nationale boomfeestdag heeft ook dit jaar weer plaatsgevonden op 13 maart. Deze stichting is in 1957 opgericht en heeft nu bijna 60 jaar later ongeveer 10 miljoen bomen geplant, dit komt overeen met ruim 4.000 voetbalvelden, wat zeker bijdraagt aan de CO2-reductie! Ongeveer 115.000 kinderen vieren de Nationale Boomfeestdag in Nederland. Lees hier meer over de verschillende bossen in initiatieven van de Nationale Boomfeestdag.

Er zijn niet alleen stichtingen die iets doen aan de ontwikkeling en het behoud van al het groen in Nederland maar ook de provincies en gemeenten ondernemen actie. Zo heeft de provincie Groningen bijvoorbeeld ‘Groene wandelroutes’ gecreëerd om meer groen in de stad te krijgen, deze wandelroutes starten aan de rand van de stad en eindigen in de stad.

Benieuwd naar nog meer initiatieven van gemeenten en provincies? Lees dan dit artikel.

Enkele groene initiatieven in het buitenland

Er zijn ook veel boomplantinitiatieven in het buitenland. Zo werkt Trees for All b.v. ook aan de volgende initiatieven:

 • Het herstel van het tropisch regenwoud in het Danum Valley Reserve op Borneo. Hierdoor is een bijdrage geleverd aan meer flora en fauna in het gebied.

 • De ontbossing van Mount Malindang op de Filipijnen heeft in het verleden geleid tot grootschalige erosie, overstromingen en modderstromen, met dramatische gevolgen voor de landbouw in de lager gelegen gebieden. Met de steun van Trees for All is het bos hersteld en wordt het duurzaam beheerd.

 • In Mali heeft Trees for All miljoenen struiken geplant die klimaatnoten leveren voor de lokale boeren, zo vormen de struiken een natuurlijke haag rondom om de akkers, houden de wortels vocht vast en leveren deze struiken noten waaruit biodiesel kan worden geperst. 

En Justdiggit is ook een steeds bekendere organisatie. Justdiggit ontwikkelt op grote schaal landschapsherstelprojecten door middel van regenwaterinfiltratie, natuurlijke herbebossing, duurzame landbouw en een duidelijk socio-economisch belang voor de lokale gemeenschappen om op lange termijn de projecten in stand te houden. Ze zijn op dit moment met name actief in Afrika. Check ze eens!


Groene initiatieven die je zelf kunt ondernemen

Thuis kun je ook al zorgen voor een stukje meer groen of je nu een tuin hebt of niet!

Leg bijvoorbeeld een vierkante meter moestuin aan, niet alleen groen maar je krijgt er ook nog eens heerlijke kruiden, groentes en/of fruit van! Hoe je dit precies kunt doen in jouw tuin of op jouw balkon, lees je hier.

Leg een daktuin aan! Dit is de oplossing wanneer je geen tuin of balkon tot je beschikking hebt. Raadpleeg voor het aanleggen wel een constructief adviseur en de regelgeving van de gemeente. Hoe je dit doet lees je hier. Natuurlijk kun je dit ook in je eigen tuin doen, dit zorgt voor verkoeling en een betere waterverdamping.

Vervang de tegels in de tuin of op het balkon door groen! Een groenere leefomgeving heeft een positief effect op de natuur maar ook op jezelf. Op deze manier verbeter je namelijk de biodiversiteit, luchtkwaliteit en waterhuishouding! Hoe je dit gemakkelijk kunt doen? Dat lees je hier!

51927900_803284840006595_5539261231942074368_o.jpg

Wil je een groenere leefomgeving creëren in je huis? Neem dan zeker eens een kijkje op de website of social media kanalen van Mama Botanica!

Iris is de oprichtster van Mama Botanica. Zij is begonnen met een plantenasiel waar ze ‘pleegmoeder’ was voor dakloze planten. Iris zegt: ‘ Je hoeft namelijk niet gestrest te raken door een stervende plant; het enige wat je nodig hebt is wat kennis over hoe je om moet gaan met je groene huisgenoten.’

Deze kennis biedt Mama Botanica door middel van posts, videos en blogs. Zo maak jij jouw huis dus met gemak groener!

Wil jij dus ook beginnen met het ‘vergroenen’ van jouw leefomgeving? Lees dan eens deze of deze blog over het verzorgen van bloeiende planten en de beste kamerplanten voor beginners. Of koop het nieuwe boek ‘Stek je plant’ van Mama Botanica en leer alles over het stekken van jouw planten. Ze geeft Klooker-leden er nu 10% korting op!

Nu met 10% korting op het nieuwe boek van Mama Botanica ‘Stek je plant’ met de code: PLANTENLIEFDE. Geldig tot en met 31 maart!


 

MELD JE NU AAN VOOR TOPIC MAILINGS EN DUIK IN JE FAVORIETE DUURZAME ONDERWERP

Over welk duurzaam onderwerp zou jij gerichte emails willen ontvangen? Meld je nu aan en ontvang naast de standaard Klooker Mailing ook ongeveer 1 x per maand een mailing met nieuws, tips & tricks en producten gericht op één van de drie onderstaande topics.

Je hebt keuze uit 3 onderwerpen:

1.     Food Habits

2.     Duurzame Mode

3.     Plastic & Jezelf