algemene voorwaarden

 
 

Deze overeenkomst is van toepassing op de dienst die wij, Klooker BV, jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst

Met onze dienst kun jij eerlijke en duurzame producten ontdekken, achtergrondinformatie lezen en leuke kennismakingskortingen krijgen.  Wij behouden ons het recht voor om media te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij je lidmaatschap beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Inschrijven

Je kunt onze dienst gebruiken door je hier in te schrijven. Je krijgt dan van ons een persoonlijk lidmaatschap, nadat je hebt gekozen voor een maandelijks lidmaatschap, een halfjaarlijks lidmaatschap of een jaarlijks lidmaatschap.

Inhoudelijk zijn deze lidmaatschappen hetzelfde, je krijgt alleen meer korting als je een lidmaatschap met een langere frequentie-interval met ons aangaat.

Als je vermoedt dat inbreuk is gemaakt op je lidmaatschap, laat het ons weten via support@klooker.com.

Uitschrijven

Je kunt je altijd uitschrijven voor onze dienst. Stuur een e-mail naar opzeggen@klooker.com, en wij heffen je lidmaatschap op per direct op.

Betaling

Je abonnement wordt elke abonnementsperiode automatisch verlengd. Je kunt op ieder moment aangeven dat je je abonnement wilt stopzetten, waarna deze vanzelf afloopt.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In ons privacy statement lees je daar meer over. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem contact op met support@klooker.com.

Aansprakelijkheid

Je gebruikt onze dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De dienst is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen omgeving.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar support@klooker.com en we reageren snel. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.