het klooker manifest

Slice 6.jpg
 
 

Klooker heeft als missie om zo snel mogelijk duurzame producten mainstream te krijgen.

Daarbij hanteert Klooker onderstaande belangrijke principes - niet in volgorde van belangrijkheid gegeven.

 

WIJ GELOVEN DAT IEDERE CONSUMENT IN PRINCIPE EERLIJK EN DUURZAAM WIL CONSUMEREN.

Wij geloven dat consumenten in principe liever geen producten willen kopen die verbonden zijn aan milieuverontreiniging, uitbuiting of dierenmisbruik.

Maar dan moet je wel weten of een product OK is. En welke issues er spelen in een sector, b.v. in de kledingindustrie.

Klooker brengt daarom actief achtergrondinformatie over een sector of producten samen met een overzicht van winkels en merken die wel OK zijn. Zodat jij stap voor stap bewuster lekker kunt leven. 

 

WE RICHTEN ONS ALTIJD OP EEN MAINSTREAM PUBLIEK.

Onze missie is om ethische en duurzame producten mainstream te krijgen. Dat wil zeggen dat een meerderheid van de Nederlanders zoveel mogelijk duurzame producten koopt en gebruikt. Dit betekent ook dat we ons in de verdere ontwikkeling van de Klooker dienst richten op wat die grotere groepen consumenten van waarde vinden.

 

WE ZIJN PRAGMATISTEN. 

De een is veganist, de ander is vegetariër, of flexitariër, enzovoort. Veganisten hebben de minste 'footprint' op onze aardbol, maar door ons b.v. alleen op veganisten te richten krijgen we het grote publiek niet makkelijk mee in onze missie om z.s.m. duurzame producten mainstream te maken. Wij vinden dat elke grote en kleine stap af van het huidige (vaak onbewust) vernietigende consumeer patroon een goede is. Die wij zullen stimuleren. We gaan Klooker daarbij stap voor stap zo inrichten, dat ieder lid daar de informatie, de winkels en merken bij vindt die bij zijn levensstijl passen.

 

WIJ LATEN ONS NOOIT BETALEN DOOR RETAILERS EN MERKEN OM PRODUCTEN EN DIENSTEN TE HIGHLIGHTEN.

Wij willen onze onafhankelijkheid behouden. En omdat wij ons niet door hen laten betalen, zijn deze partijen ook makkelijker in staat onze leden een leuke korting te geven.

 

Wij onderzoeken zelf èn hergebruiken onderzoeksinformatie van anderen.

Wij onderzoeken producten zelf binnen onze mogelijkheden. Wij willen echter niet zelf een keurmerk stichten. Daar hebben we de resources niet voor.  We hebben ook niet de resources om onderzoekers de wereld over te sturen om een hele keten door te lichten.

Er zijn reeds vele keurmerken voor duurzame producten. En er wordt vanuit diverse hoeken ook reeds veel onderzocht, zoals Rankabrand, Ethical consumer, Project Just, etc. etc. Die informatie is echter versnipperd, je moet het maar net weten te vinden. Wij hergebruiken zoveel mogelijk informatie en onderzoek, waar dat ter wereld ook plaatsvindt. We gaan niet opnieuw doen wat een ander al heeft gedaan. We gaan ook niet scherpslijpen dat het ene keurmerk net een iets andere focus heeft en welke dan beter is. Zolang een keurmerk afgezet tegen mainstream maar significant een stap vooruit is. Wel zullen we waar van toepassing de meest significante verschillen tussen keurmerken en onderzoeken benoemen.

 

DUURZAAM IS GEBAAT BIJ EEN WINSTGEVEND BUSINESS MODEL.

Klooker is een sociaal verantwoord bedrijf. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid alleen mainstream kan worden als het grote publiek vindt dat er waarde in een (duurzame) dienst of product zit. En daar in principe bereid is voor te betalen. En dat geldt ook voor Klooker zelf. 

 

WIJ VERBINDEN DUURZAME CONSUMENTEN EN DUURZAME PRODUCENTEN ONDERLING EN MET ELKAAR. 

De duurzame sector is nu erg versnipperd. Maar er zit een sterke identieke behoefte. Iemand die duurzame koffie koopt is vaak ook geïnteresseerd in duurzame kleding, duurzaam eten of duurzame schoonmaakmiddelen. Wij streven er actief naar om consumenten en producenten onderling en met elkaar in verbinding te brengen. Zo kunnen we de sector helpen zich te organiseren, zodat we samen duurzame producten sneller mainstream kunnen maken.

 

WIJ RICHTEN ONS OP ALLE PRODUCT- EN DIENSTEN CATEGORIEËN. 

Klooker wil duurzame producten asap mainstream maken. Alle producten en diensten. We laten zoveel mogelijk merken en winkels zien die zelf een webshop hebben. Hebben ze dit niet, dan proberen we middels 'generalistische' duurzame webshops toegang tot dit soort merken te bieden.

 

WIJ FOCUSSEN OP BEWUSTWORDING, ZONDER BELEREND TE ZIJN

De gemiddelde Nederlander heeft vaak helemaal niet door dat een product niet duurzaam is en wat de impact is van zijn koopgedrag en consumeergedrag. Klooker gaat dit zichtbaar maken op een dusdanige manier dat dit voor een groot publiek leuk en interessant is, zonder belerend te zijn.

 

KLOOKER GAAT NIET VOOR MEER CONSUMEREN, MAAR WEL VOOR MEER EERLIJK EN DUURZAAM CONSUMEREN.

Wij streven ernaar dat als consumenten kunnen kiezen tussen een duurzaam of een niet-duurzaam product, dat ze dan eerder voor het duurzame product kiezen. Dus niet meer consumeren, maar anders, duurzamer consumeren.

 

We highlighten ook duurzame producten van bedrijven die niet met alles zo duurzaam zijn.

Als een bedrijf een duurzaam product maakt, maar met andere producten helemaal niet zo duurzaam zijn, dan highlighten we het toch. We willen immers goede initiatieven belonen. Wel vertellen we erbij dat de andere producten van dat bedrijf minder duurzaam zijn, zodat leden goed geïnformeerd blijven.

 

KLOOKER HEEFT DE WIJSHEID NIET IN PACHT, WIJ ZIJN SAMEN MET ONZE LEDEN OP REIS

Wij zijn als Klooker op reis om meer duurzamer te leven. Dat is een spannende, vaak verrassende ontdekkingstocht. Wij leren dagelijks, van experts, van kennisinstellingen, van bedrijven en van onze community. Wij verwachten daarbij niet van onze leden om van de een op de andere dag alleen nog maar hard-core duurzame producten te gaan kopen en gebruiken (maar als je dit wel doet, is het natuurlijk prima 😉). Wel nemen wij hen mee op reis om samen te ervaren wat duurzaam en niet-duurzaam is en om duurzame producten aantrekkelijker te maken met een leuke korting.