privacy en cookies

 
 

ALGEMENE INFORMATIE OVER DIT PRIVACY STATEMENT EN COOKIE VERKLARING

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening, kunnen wij direct of indirect persoonsgegevens van jou, als gebruiker van onze dienst(en), verwerken. Klooker als deel van Klooker B.V (hierna: Klooker) kan worden aangewezen als „verantwoordelijke” voor de verwerking van de persoonsgegevens in dat verband. In dit Privacy statement staat hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken jouw persoonsgegevens volgens de regels van de Nederlandse privacy wet- en regelgeving.

Wanneer er een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en een webshop via het platform van Klooker, zal ook de webwinkel jouw persoonsgegevens verwerken en als zodanig als verantwoordelijke kwalificeren. Raadpleeg het privacy beleid van de betreffende webwinkel voor meer informatie over hoe zij omgaat met jouw persoonsgegevens.

TYPEN PERSOONSGEGEVENS

Om bepaalde diensten te kunnen aanbieden, worden door Klooker persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan onder meer om gegevens die actief worden verstrekt, zoals: geslacht, e-mailadres, telefoonnummer. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals je IP-adres. 

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website, om het gebruiksgemak voor jou als bezoeker te verbeteren, om relevante advertenties te tonen en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in dit Privacy beleid beschreven doeleinden.

DOELEINDEN VOOR VERWERKING DOOR KLOOKER

Klooker kan jouw persoonsgegevens gebruiken om een bestelling bij één of meerdere webwinkels te faciliteren en de inhoud van je winkelwagen bij te houden. Als het noodzakelijk is worden je NAW- en contactgegevens doorgestuurd aan de webwinkel ten behoeve van de bevestiging en/of levering van je bestelling. Klooker kan jouw persoonsgegevens ook gebruiken om contact met je op te nemen, voor een evaluatie van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door jou ingediende klacht. Klooker kan je gegevens ook verstrekken aan haar klantenservice.

Als je jezelf hebt aangemeld voor een Klooker nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van vernieuwingen en/of wijzigingen in onze dienst(en) en ontvang je regelmatig onze nieuwsbrief. Als je niet (meer) wilt dat je persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten, dan kun je ons dat laten weten. Dat kan via support@klooker.com. Wij zorgen dan dat je geen marketinguitingen meer van ons ontvangt.

Als je meedoet aan een eventuele prijsvraag of actie, vragen wij ook om je persoonsgegevens. Zo kunnen wij de gegevens van de deelnemers bijhouden, de winnaars aanschrijven en zo meten we ook de respons op de actie. Na afloop van de actie worden je gegevens weer verwijderd, tenzij je je ook hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor je ons toestemming hebt gegeven.

WIJZE WAAROP PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Klooker verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van je bestelling, het verwerken van de betaling, het kunnen doen van een aanbieding omdat je favoriete merken hebt aangegeven of indien dit wettelijk verplicht is.

ADVERTENTIES VAN DERDEN EN COOKIES

Om de website (en app) zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt Klooker gebruik van cookies.

In dit kader worden gegevens omtrent je bezoek aan onze website en app verzameld, zoals bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. Deze informatie gebruikt Klooker om de gebruikersvriendelijkheid van de website en app te bevorderen.

VRAGEN OF KLACHTEN OVER WEBSHOPS OF OVER KLOOKER ZELF

Indien er vragen of klachten zijn over webshops of over Klooker zelf, dan kan er contact worden opgenomen via het Klooker emailadres support@klooker.com of via telefoonnummer +31853033925. De data van de consument wordt daarbij ook vertrouwelijk behandeld.

BE­VEI­LI­GING EN BE­SCHER­MING VAN

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en zullen passende technische en organisatorische maatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ander onrechtmatig gebruik. Omdat geen enkel IT systeem 100% beveiligd kan zijn, kunnen wij de veiligheid van jouw persoonsgegevens die je aan ons verstrekt helaas niet voor 100% garanderen.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien en/of om te controleren of deze juist zijn. Dat kan door ons een e-mail te sturen. Wij zullen je dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Klooker behoudt zich het recht voor om hier de wettelijk toegestane vergoeding per aanvraag voor in rekening te brengen.

Je hebt tevens de mogelijkheid om ons schriftelijk of per e-mail te verzoeken je persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren.

AANPASSINGEN PRIVACY STATEMENT

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Klooker te kunnen verwerken, behoudt Klooker zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Klooker adviseert je daarom dit regelmatig te raadplegen.

Klooker Coo­kie­ver­kla­ring

In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening maakt gebruik van cookies. Wij plaatsen cookies met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving. Ook derde partijen kunnen cookies achterlaten op het moment dat je de website van Klooker bezoekt. In deze cookieverklaring lichten wij toe wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken.

WAT ZIJN COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd. Op het moment dat je onze website opent, geef je toestemming aan Klooker om haar cookie beleid toe te passen.

Naast cookies kunnen er ook webbeacons worden geplaatst bij een bezoek aan Klooker. Dit zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voor de gebruiker.

Verder kunnen we gebruik maken van JavaScript. Dit is een programma dat op de gebruikte apparatuur worden geplaatst en vanaf daar wordt uitgevoerd.

TOESTEMMING

Op het moment dat je van de website gebruik maakt, stem je in met het plaatsen van cookies op het door jou gebruikte instrument. Deze toestemming geldt voor de duur van 6 maanden, of tot het moment waarop je alle geplaatste cookies wist. Klooker raadt aan om cookies te accepteren, omdat je hiermee voor 6 maanden direct ingelogd blijft in Klooker, wat shoppen extra makkelijk maakt. Die termijn is dezelfde termijn als b.v. PayPal hanteert voor PayPal OneTouch checkout. Na die 6 maanden ben je automatisch uitgelogd, je kunt dan opnieuw inloggen (en een cokie aanmaken) door een product te kopen of via email in te loggen.

WERKING VAN COOKIES, WEBBEACONS EN JAVASCRIPTS

Met behulp van cookies worden jouw voorkeuren en de door jou gedeelde informatie onthouden. Dit is onder meer om het gebruikersgemak van de website te vergroten. Zo hoef je niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, onthouden we welke producten je in je winkelwagen hebt liggen en zie je alleen voor jou relevante advertenties.

Verder kunnen we bepaalde gegevens bijhouden voor statistische doeleinden. Zo weten we onder meer hoe je op onze site bent belandt (direct of via een andere website), naar welke producten het meest wordt gezocht en op welke producten het meest wordt geklikt.

Ook worden cookies gebruikt om op het moment dat je andere internetsites bezoekt advertenties aan je te laten zien. Deze kunnen afkomstig zijn Klooker of van derden. Hiervoor onthouden cookies bijvoorbeeld naar welke producten je gezocht hebt op onze site.

Webbeacons meten bezoek en gebruik van de webpagina waarop ze zijn geplaatst.

JavaScripts maken dat Klooker kan vaststellen waar jij je bevindt op de website en welke acties je uitvoert. Op deze manier krijgen wij beter inzicht in het gebruik van onze site, jouw gedrag als bezoeker en kunnen wij onze website optimaliseren.

SOORTEN COOKIES

Er zijn verschillende categorieën cookies die door Klooker gebruikt worden. Ook de wet maakt hier onderscheid in. Hierna volgt een korte toelichting.

Analytische cookies

Deze cookies maken het mogelijk dat op geheel geanonimiseerd het gebruikersgedrag van bezoekers van de website wordt bijgehouden. Op basis daarvan worden analyses gemaakt die uiteindelijk ertoe bijdragen dat de website aansluit op de wensen van de gebruikers. De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist. Overigens worden deze cookies ook door derden geplaatst en verwerkt ten behoeve van Klooker.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen ervoor dat de website werkt zoals het hoort en bepaalde gegevens of voorkeursinstellingen niet bij elk bezoek opnieuw hoeven worden ingevoerd. Ook voor deze cookies geldt dat ze geringe inbreuk maken op de privacy van gebruikers zodat hiervoor geen voorafgaande toestemming is vereist.

Tracking cookies

Met tracking cookies wordt het surfgedrag van gebruikers van de website gevolgd. Met de gegevens worden onder meer analyses gemaakt voor verbetering en optimalisatie van de website. Ook kan de daarmee door Klooker en derden verzamelde informatie gebruikt worden voor plaatsing van advertenties. Door gebruik te maken van de website zoals aangegeven in de melding stemt de gebruiker in met plaatsing van deze cookies.

Social Media cookies

Van verschillende social media websites zijn buttons te gebruiken op onze website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van cookies van deze social media websites. Voor gebruik van deze cookies en de daarmee verkregen informatie door de social media websites verwijst Klooker naar de cookiestatements van deze partijen. Door gebruik te maken van de website van Klooker zoals aangegeven in de cookiemelding stemt de gebruiker in met plaatsing van deze cookies.

Profiling cookies

Om wellicht op een gegeven moment advertenties te kunnen tonen die voor gebruikers van de website relevant zijn, kunnen Klooker en derde partijen cookies plaatsen die informatie verzamelen op basis van voorafgaande bezoeken van de gebruiker op verschillende websites. Door gebruik te maken van de website van Klooker zoals aangegeven in de cookiemelding stemt de gebruiker in met plaatsing van deze cookies.

Affiliate cookies

Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van een getoonde advertentie; de cookie houdt bij of een conversie is gedaan naar aanleiding van een getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van de desbetreffende advertentie beloond worden De impact van deze cookies op de privacy van de gebruiker is dermate gering dat daarvoor geen toestemming is vereist. Wellicht gaat Klooker in de toekomst van dit soort cookies gebruik maken.

OVERIG

Door de werking van internet kan Klooker niet steeds controleren welke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze website. Dat betekent dat de lijst van cookies die wij gebruiken niet steeds actueel is of dat er cookies met andere doelen worden geplaatst dan hiervoor omschreven. Mocht dit het geval zijn en mocht je dat opmerken dan stellen wij het zeer op prijs als je ons daarvan op de hoogte brengt.

UITZETTEN VAN COOKIES

Zet je cookies uit, dan worden bepaalde functionele cookies nog steeds geplaatst om dat anders het bezoeken van de website niet mogelijk is. Verder zul je steeds opnieuw je instellingen zoals gebruikersnaam en wachtwoord moeten invoeren.

Instructies voor het aanpassen van de instellingen van je browser om het gebruik van cookies aan te passen en bestaande cookies te verwijderen van je computer vind je in de toolbar van de door jou gebruikte webbrowser.

COOKIES VAN DERDEN

Klooker is niet verantwoordelijk voor wat een derde doet met de informatie die zij ophalen met een cookie die zij bij bezoek aan onze site plaatsen bij jou. Klooker kan je alleen maar aanbevelen om de cookiestatement van deze partij te bekijken en als je hiermee niet kunt of wilt instemmen de cookies van deze partij te blokkeren.

PER­SOONS­GE­GE­VENS

Voor zover Klooker je persoonsgegevens verzamelt door gebruikmaking van cookies is daarop ons privacystatement van toepassing. Klooker adviseert je dit goed door te nemen.

AANPASSINGEN COOKIEVERKLARING

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Klooker te kunnen verwerken, behoudt Klooker zich het recht voor om de inhoud van dit Cookiestatement aan te passen. Klooker adviseert je daarom dit regelmatig te raadplegen.